Programi lojalnosti

Razvoj programa prema sezonama ili prema zahtjevima klijenta- pronalaženje proizvođača, organizacija proizvodnje, definiranje ambalaže, definiranje akcijskih cijena i popusta, definiranje bodovne sheme, organizacija distribucije na prodajna mjesta i povratna logistika, razvoj i produkcija marketinških materijala.

U nastavku možete pogledati neke od naših projekata:

Billa - SHIKOKU noževi

Billa - MICHELANGELO posuđe

Billa - PINTINOX pribor za jelo